Διάφορα
  • Νόμισμα: ΕΥΡΩ
  • Πιστωτικές κάρτες: οι περισσότερες πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές
  • Travellers checks: εξαργυρώνονατι στην υποδοχή των ξενοδοχείων και στις τράπεζες
  • Φιλοδώρημα: Προτείνουμε 10% στα εστιατόρια